Home   IT Consulting

IT Consulting

Living Consulting AS  har sin hovedfokus på å tilføre bedriftsmarkedet spesialist-tjenester innenfor flere fagområder. Vår store satsning er forbedret forretningsdrift gjennom bedre bruk av IT systemer og analyseverktøy. Pocket ERP og Cloud POS er våre spesialiserte, egenutvikelde verktøy innen kasse/butikkdata-systemer. Vårt hovedkonsept er at kasse/butikk-data systemer skal være enkle og brukervennlige  for alle parter.  Vi har inngått  partner-samarbeid med TIBCO. Tibco leverer BI analyse-verktøyene Jaspersoft Suite and SpotFire. Innen disse to nisje-produktene ligger det et stort uforløst potensiale for forbedrede forretningsprosesser. Ved å kombinere gode produkter med “Knowhow” opparbeidet gjennom erfaring, faglig kompetanse og godt faglig nettverk, har vi noe unikt å tilby markedet. Det er også viktig for oss å tilby utviklings tjenester, for å skape gode, tilpassede tilleggsløsninger for våre kunder.